• Tietosuojaseloste

 • Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

  1. Rekisterinpitäjä
  Joogastudio Oulu Oy
  Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
  0445555878

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Matti Pääaho
  Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
  0445555878

  3. Rekisterin nimi
  Joogastudio Oulu Oy:n asiakasrekisteri

  4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

  Joogastudio Oulu Oy:ssä kerätään henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

  • Asiakastiedottaminen
  • Ilmoittautumistietojen käsittely
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
  • Kävijätietojen seuranta ja analysointi
  • Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
  • Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
  • Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
  • Joogastudio Oulu Oy:n palveluiden ja tuotteiden markkinointi
  • Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
  • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

  5. Rekisterin tietosisältö

  Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

  -Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä

  -Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

  -Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot

  -Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

  -Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

  -Evästeet kotisivujen seurannassa


  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

  Tiedot kerätään Joogastudio Oulun kotisivuilta, verkkokaupasta, toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta.

  Tietoihin pääsevät käsiksi Joogastudio Oulun opettajat sekä toimistotyöntekijät.


  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Joogastudio Oulu Oy:n markkinointirekisteriin.

  Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

  Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi toimistotyöntekijät ja opettajat. Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät ja opettajat. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät.

  Työntekijät ja opettajat allekirjoittavat salassapitovelvollisuus-lomakkeen.

  10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Joogastudio Oulu Oy:n osoitteeseen tai käydä Joogastudio Oulun toimipisteellä henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimi, osoite ja puhelinnumero. Joogastudio Oulu Oy toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Joogastudio Oulu Oy:n toimipisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Joogastudio Oulu Oy:lle perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

  11. Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Joogastudio Oulu Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (matti@joogastudio.fi).


  12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

  Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa Joogastudio Oulu Oy:ssä, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Joogastudion postiosoitteeseen.