Siirry suoraan sisältöön

Anytime-jäsenyyden sopimusehdot

Myynti- ja sopimusehdot sekä Anytime-kuukausijäsenyyden säännöt:

Maksaessaan Anytime-kuukausijäsenyyden tekee asiakas maksullaan jäsensopimuksen, jolla sitoutuu noudattamaan seuraavia sopimusehtoja:

1. Anytime-kuukausijäseneksi liittyminen ja ensimmäisen kuukauden maksaminen sekä sähköisen kuukausikortin käyttöönotto

Joogastudio Oulun Anytime-kuukausijäseniä ovat kaikki ensimmäisen jäsenkuukautensa maksaneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Henkilön, joka haluaa tulla Anytime-kuukausijäseneksi, hyväksyy Anytime-kuukausijäsenyyden sopimusehdot ostaessaan ensimmäisen jäsenkuukautensa Joogastudio Oulun verkkokaupassa. Anytime-kuukausijäsenyyden ostaja antaa ensimmäisen kuukauden oston yhteydessä laskutustietonsa kuukausittaista jäsenyyslaskutusta varten. Jäsenyyssopimuksen voi tehdä vain itselleen.

Näissä sopimusehdoissa kuukausijäsenyyden ostajaa kutsutaan tästä eteenpäin jäseneksi. 

Jäsenellä tulee olla tai perustaa asiakastili Joogastudio Oulun ilmoittautumisjärjestelmässä. Anytime-kuukausijäsenyydestä tulee Joogastudio Oulun varausjärjestelmään jäsenen tilille sähköinen kuukausikortti. Kuukausikortti laitetaan jäsenen tilille viimeistään seuraavalla kerralla, kun hän saapuu joogatunnille. Mikäli kuukausijäsenyys on ostettu ja aloitettu aikana, kun Joogastudio Oulun toimisto ei ole auki ja korttia ei ole laitettu ilmoittautumisjärjestelmän asiakastilille, tulee ostosta näyttää sähköpostivahvistus esimerkiksi älylaitteen ruudulta saapuessa joogatunnille. Mikäli kuukausijäsenyys on ostettu aiemmin kuin ensimmäinen joogatunti käytetään kuukausijäsenyydestä, merkitään ensimmäiseksi voimassaolopäiväksi ostopäivämäärä ja kuukausittainen kausi ostopäivämäärän mukaan.

2. Anytime-kuukausijäsenyyden käyttäminen 

Anytime-kuukausijäsenyys on henkilökohtainen. Maksettu kuukausijäsenyys oikeuttaa osallistumaan Joogastudio Oulun normaalin viikkolukujärjestyksen joogatunneille maksetun jäsenyyskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Maksettu kuukausijäsenyys oikeuttaa osallistumaan erikoistunneille, mikäli erikoistunnin tapahtumakuvauksessa on siitä kotisivuilla erikseen mainittu.

Joogatunnit varataan Joogastudio Oulun varausjärjestelmästä ja varauksesta tulee varausvahvistus varausjärjestelmään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Jäsen pitää huolen, että varausjärjestelmässä on toimiva ajantasainen sähköpostiosoite. Varausjärjestelmän väärinkäyttämisen estämiseksi kuukausikortin haltija sitoutuu osallistumaan ilmoittautumilleen tunneille. Mikäli kortinhaltija ei pääse osallistumaan tunnille, tulee varaus perua viimeistään neljä (4) tuntia ennen tunnin alkamista varausjärjestelmästämme. Tunnin perumiseen löytyy linkki myös varausvahvistus-sähköpostista. Muilla tavoin kuin varausjärjestelmän kautta tehtyjä perumisia ei oteta vastaan. HUOM! Laskutamme käyttämättömistä varauksista normaaliin tapaan 15 euroa per kerta, mikäli niitä tulee enemmän kuin yksi sopimuskauden aikana.

Joogatunnit voivat olla myös täysiä. Tätä varten varausjärjestelmässä on käytössä jonotusmahdollisuus, jonka kautta voi ilmoittautua tunnille jonoon. Paikkoja saattaa vapautua viimeistään neljä (4) tuntia ennen tunnin alkamista. Paikan vapautumisesta tulee ilmoitus sähköpostitse tai halutessaan tekstiviestitse jäsenelle. Joogastudio ei hyvitä jäsenelle rahassa tai ajassa, mikäli jäsen ei pääse osallistumaan haluamalleen tunnille. Sairastumisia ei hyvitetä rahassa tai kortin voimassaoloajassa. Kortin tauottamisesta, raskaudesta ja vakavan sairauden sattumisesta on tietoa kohdassa 3.1. Kortin tauotus.

Joogastudio Oululla on voimassa normaalit tuntien peruutusoikeudet. Joogastudio Oululla on oikeus perua opetustunti opettajan sairastumisen vuoksi, mikäli tilalle ei saada korvaavaa opettajaa, tai jos osallistujia on joogatunnilla vähemmän kuin viisi henkilöä yhtä tuntia aiemmin ennen opetuksen alkua. Peruutukset tulevat oppilaiden tietoon tekstiviestitse ja sähköpostilla viimeistään tuntia ennen joogatunnin alkamista. Joogastudiolla on oikeus muuttaa lukujärjestystään ja tuntitarjontaansa sekä opettajiaan tunneilla. Jäsenen tulee huolehtia yhteystietojensa ajantasaisuudessa tuntien varausjärjestelmässä.

3. Anytime-kuukausijäsenyyden voimassaoloaika ja maksuehdot

Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään sopimukseen valitun minimijäsenyysajan (1kk / 3kk / 6kk / 12kk jäsenyydet). Sopimusaika valitaan ja hyväksytään maksamalla ensimmäinen jäsenyyskuukausi. Jäsensopimus on voimassa vähintään sopimukseen valitun jäsenyysjakson ajan, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu ja aika sekä hinnoittelu muuttuvat toistaiseksi voimassaolevaksi kuukausittain (1kk jäsenyys).

Ensimmäinen kuukausimaksu tehdään Joogastudio Oulun verkkokaupassa, minkä jälkeen tulevat kuukausimaksut maksetaan laskulla. Kuukausittainen jäsenmaksu maksetaan ennakkoon kuukaudeksi kerrallaan laskutettuna postitse tai sähköpostitse asiakkaan valitsemalla tavalla. Lasku tulee noin 15 päivää ennen seuraavan jäsenkuukauden alkamista (esim. jäsenyys aloitettu 4.9., lasku saapuu 18.9.). Asiakas vastaa kuukausittaisen jäsenmaksun maksamisesta ennen eräpäivää.

Jäsenet voivat hyödyntää kuukausimaksuissaan Joogastudio Oulun kulloinkin verkkosivullaan listatut ja hyväksymät liikuntaedut (esim. Smartum ja ePassi) maksuvälineinä. Liikuntaeduilla voi maksaa vain kokonaisia kuukausimaksuja. Mikäli liikuntaedun maksu on suurempi kuin kuukausimaksu, ei erotusta hyvitetä liikuntaetujen normaalien käyttöehtojen mukaisesti. Maksetut liikuntaedut vähennetään vielä laskuttamattomista kuukausimaksuista. Liikuntaeduilla maksaessa on maksu suoritettava viimeistään kolme viikkoa ennen seuraavaa laskun eräpäivää. Mikäli liikuntaedun maksu tapahtuu myöhemmin, vähennetään liikuntaedulla maksettu summa vasta seuraavista laskuista ja jäsenen tulee maksaa kyseisen kuukauden maksu normaalisti laskulla.

3.1 Kuukausijäsenyyden tauotus

Jäsenyyden voi tauottaa kerran vuodessa kuukaudeksi maksamalla voimassa oleva tauotusmaksu hinnaston mukaan. Tällöin jäsen valitsee jäsenyyskuukauden laskutusvälin, jonka ajan kuukausijäsenyys on poissa toiminnasta eikä kuukausimaksua veloiteta. Raskauden, vakavan sairauden tai tapaturman tapahtuessa tulee jäsenen olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse ja esitettävä sairasloma/lääkärintodistus tai muu luotettava todistus pidempää (yli 1 kk) taukoa varten. Tauko siirtää sopimuskautta tauon pituudella eteenpäin sopimuskauden lopusta.

3.2. Jäsenyyden jatkaminen ja jäsentason nostaminen

Jäsen voi ilmoittaa sähköpostitse kesken voimassaolevan jäsenkauden jäsenyyden vaihtamisesta pidempään jäsenkausivaihtoehtoon tai jäsenkauden uusimisesta voimassaolevan jäsenkauden päätteeksi.

4. Jäsenyyden irtisanominen

Sopimuksen voi irtisanoa jälkeen 30 päivän irtisanomisajalla. Sopimus loppuu aikaisintaan jäsenkauden jälkeen. Irtisanominen tapahtuu vapaamuotoisesti kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen toimisto@joogastudio.fi. Joogastudio Oulu kuittaa irtisanomisen vastaanotetuksi 1-3 päivän sisällä. Eräpäivä irtisanomiselle määräytyy henkilökohtaisen kuukausilaskutuskauden mukaan. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on oikeus joogatunteihin maksetun kauden loppuun. Jäsenyys jatkuu minimijäsenkauden jälkeen automaattisesti tai niin kauan kuin jäsenyyteen liittyvät maksut ovat maksettu eikä sopimusta ole irtisanottu yllämainitulla tavalla. 

5. Hinnanmuutokset

Joogastudio Oulu pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja voi korottaa tai laskea jäsenyytensä hintaa, ilmoitettuaan siitä jäsenelle viimeistään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen astumista voimaan. Joogastudio ilmoittaa jäsenmaksun muutoksesta jäsenilleen kotisivuilla tai sähköpostitse. Joogastudio Oulu voi muuttaa ennalta ilmoittamatta jäsenmaksuihin viranomaisten vaatiman arvonlisäverokannan voimassaolevan lainsäädännön muuttumisen myötä veron muuttumispäivänä.

6. Vastuu maksuista

Mikäli kuukausittainen jäsenmaksu ei tapahdu kuten maksuehdot edellyttävät ja jäsenelle on lähetetty muistutuslasku, oikeus joogatuntien varaamiseen jäädytetään, kunnes muistutuslasku on maksettu. Joogastudio ei hyvitä jäädytetyn jäsenyyden aikana kuluvia päiviä sopimuskauden pituudessa. Maksun tulee näkyä Joogastudio Oulun laskutusjärjestelmässä maksettuna, jotta jäsenen oikeus käyttää joogatunteja jäsenehdoilla palautetaan. Joogastudio Oululla on oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneistä maksuista. Joogastudio Oulun käyttämällä laskutuspalvelun toimittajalla on oikeus periä muistutus- ja perintäkuluja.

7. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Joogastudio Oulu pidättää itsellään oikeuden pitää joogastudiota suljettuna ja muuttaa aukioloaikoja, viikkotuntien lukujärjestyksen tarjontaa, tuntien määrää, opetuspaikkaa, opetuskanavaa (studio/netti) ja opettajia. Joogastudio Oulu pidättää myös oikeuden tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Joogastudio Oululla ei ole velvollisuus hyvittää jäsenen maksamia maksuja toiminnan muutoksesta tai hetkellisesti sulkemaan toimitilansa huoltotöiden tai muiden vastaavien vuoksi. Mikäli Joogastudio Oulun toiminta keskeytyy olennaisesti force major syystä, ei Joogastudio Oulu ole korvausvelvollinen rahallisesti vaan pyrkii järjestämään opetuksen muulla tavoin. Force major syynä voi olla yllättävä ja odottamaton este kuten toimitiloihin kohdistuma haitta tai pandemian aiheuttama haitoista (viranomaismääräykset ja suositukset, sairastuminen, karanteeni, suuri tartuntariski, ja niin edelleen). Joogastudio Oulu ilmoittaa muutoksista kotisivuillaan ja tiloissaan ilmoitustauluillaan. Joogastudio Oululla on oikeus muuttaa sopimusehtoja yksipuolisesti, edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. tiloissa tai muualla niin, että se vaikuttaa Joogastudio Oulun turvallisuuteen tai ilmapiiriin. Joogastudio Oululla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyissä tai muissa vastaavissa tapauksissa ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

8. Henkilötietojen käyttö

Joogastudio Oulu tallentaa jäsentensä tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja asiasta voi lukea Joogastudio Oulun tietosuojaselosteesta osoitteessa www.joogastudio.fi/tietosuojaseloste.

9. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tässä sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia ja sopimuksen erimielisyydet sovitaan keskenään. Jos keskenään ei saada sovittua erimielisyyksiä

Tilaa uutiskirjeemme ja saat 3 ilmaista näytejoogavideota!